CONCURS DE CREDITORS

Una de les disciplines jurídiques que ha esdevingut de forma imprescindible en el nostre dia a dia ha estat el dret concursal.

Som conscients que al llarg dels anys i les diferents crisis econòmiques que ha patit el país, ha ocasionat que tant particulars com empreses no hagin pogut fer front al pagament dels seus deutes.

Per aquest motiu, el nostre despatx es va especialitzar en dret concursal, per tal d’oferir la millor solució a la insolvència d’aquell particular o empresa que no pot fer front al pagament dels seus creditors.