DRET BANCARI

El nostre despatx compte amb advocats especialistes en dret bancari que t’oferiran un assessorament proper i personalitzat.

Aquesta branca del dret esta formada per un conjunt de normes relatives al bon funcionament i pràctica de les entitats financeres i bancaries amb els seus clients.

Els nostres serveis són:

  • Reclamació de clàusules sol i clàusules abusives
  • Execucions hipotecaries
  • SWAP
  • Dacions en pagament
  • Reclamacions judicials