El nostre despatx porta més de 15 anys dedicant-se a la pràctica del dret penal.

L’equip professional de Genescà advocats compte amb especialistes dedicats exclusivament al dret penal, els quals t’oferiran un assessorament personalitzat i proper vetllant, en tot moment, pels teus drets i interessos.  

Els nostres serveis en aquesta branca són les següents:

  • Asistencia a detinguts
  • Defensa lletrada en tot tipus de procediments penals (delictes lleus, procediment abreujat, sumari i davant de jurat)
  • Delictes contra la violència domestica
  • Furs i robatoris
  • Delictes contra la seguretat vial
  • Delictes econòmics