El dret de família és la branca per excel·lència del nostre despatx ja que portem més de 40 anys dedicant-nos dia a dia a totes aquelles persones i famílies que necessiten del nostre assessorament i professionalitat.

Gràcies al dret familiar podem regular totes aquelles qüestions patrimonials i personals que vinculen als membres d’una família.

No totes les famílies són iguals, per això, oferim un servei personalitzat que s’adequa a les necessitats i circumstancies de cada família vetllant, en tot moment, pels drets dels infants.

Donat que aquesta branca del Dret es caracteritza per tractar temes de l’esfera personal i privada d’una persona, no només donem un assessorament legal sino que també, acompanyem emocionalment al client durant tot el procediment.

Com advocats especialistes en dret de família oferim aquests serveis: 

Capitulacions matrimonials

Divorci i separació

Parelles de fet

Mesures provisionals prèvies

Mesures cautelars urgents

Guarda custodia i règim de visites

Pensions d’aliments

Modificacions de mesures

Incompliments de Sentencies

Tutela i curatela

Exemples de preguntes que ens han fet arribar els nostres clients

  • Es podria modificar la meva sentència de divorci?
  • Si visc a 20 km de distància dels meus fills puc demanar la custòdia compartida?
  • Fins quan haig de passar pensió d’aliments?
  • Què es considera despeses extraordinària en relació amb els fills?