M I S S I Ó

Som un equip d’advocades amb l’objectiu de defensar els nostres clients, fent prevaldre els principis d’equitat, justícia i benestar per a les persones sense discriminació de cap mena.

V I S I Ó

Aspirem a donar assessorament legal i jurídic, oferint acompanyament i un tracte molt personalitzat.

En el nostre ADN tenim el compromís de posar el client al centre i empatitzar amb les seves necessitats. 

V A L O R S

Empatia, personalització, justícia, equitat, assessorament, ètica i transparència.

LES NOSTRES ÀREES

Dret de Família: Divorcis i separacions, guarda i custòdia, règim de visites, pensió d’aliments, execusions de sentències, modificacions de mesures. 

Dret Civil: Reclamacions de quantitat, arrendaments, desnonaments, danys i resposabilitat civil

Dret Bancari: Clàusules sol, execusions hipotecàries, SWAP, dació en pagament

Dret Laboral: Acomiadaments, etc.

 

Dret Immobiliari: Subhastes, cessions de remat, tràmits del Registre de Propeitat, gestió immobiliària.

Dret Penal: Violència en l’àmbit familiar, denúncies, querelles, delictes lleus.

Dret de Successions: Testaments, herències, reclamació de legitima, planificació successòria.

Dret Internacional: Sostraccions de menors, divorcis internacionals, herències internacionals.

 

La marca de Genescà Advocats utilitza la figura de l’arbre com a element de natura, sa i fort, símbol, tanmateix, de la geneologia i del llinatge. 

Evoca, també, a un servei robust, ben arrelat al territori, confiable, agradable i proper. 

NOVES OFICINES A BARCELONA

No Responses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.